preloader

Wat zijn de voor- en nadelen van een CO2 sensor tov een VOC sensor?

blog-image

In onderzoeken en wetenschappelijke studies wordt vooral gewerkt met CO2 meting. Wanneer de concentratie van CO2 stijgt, is er een daling in cognitieve prestaties met hoofdpijn, vermoeidheid en concentratieproblemen als gevolg.

Aangezien de CO2 concentraties de grootste verandering in samenstelling van de lucht vormt bij uitademing, is dit de beste indicator om luchtvervuiling door menselijke aanwezigheid te meten. Daarom mag men ervan uitgaan dat voor nieuwe aanbevelingen of wetgevingen rond luchtkwaliteit in gebouwen, men in de eerste plaats naar de CO2 waarden zal verwijzen. In onderstaande tabel vind je de vier belangrijkste bestanddelen terug bij inademen en bij uitademen.

Bij inademen Bij uitademen
Zuurstofgas 21% 17%
Kooldioxide 0.03% 4%
Stikstofgas 78% 78%
Argon 1% 1%

Tabel 1: Belangrijkste luchtsamenstelling voor en na ademhaling

Een belangrijk nadeel is dat een CO2 sensor een stuk duurder is dan een algemene gassensor. Deze moet ook regelmatig gekalibreerd worden om de “drift” of afwijking zo veel mogelijk tegen te gaan. Kalibratie kan manueel gebeuren aan de hand van een gekende CO2 concentratie in de vorm van een gasfles. Kies dus voor een sensor met “Automatic Background Calibration” (ABC) zodat dit proces geautomatiseerd kan worden. Het lokaal moet dan wel regelmatig de buitenlucht kwaliteit halen. Voor de CO2 sensor van ThingsFlow wordt de laagst gemeten CO2 waarde van de laatste acht dagen gelijk gesteld aan de gemiddelde concentratie CO2 in de buitenlucht (ca. 450ppm).

De CO2 meter van ThingsFlow heeft een lange batterijlevensduur (tot 10 jaar), terwijl de gassensor jaarlijks een nieuw batterijtje nodig heeft.

Bovendien registreert de CO2 sensor naast temperatuur en relatieve luchtvochtigheid, ook aanwezigheid (PIR) en het lichtniveau.