preloader

Agentschap Zorg & Gezondheid: Adviezen COVID-19 en de binnenluchtkwaliteit

blog-image

Hoewel er geen sluitend bewijs is dat het coronavirus SARS-COV-2 via de lucht wordt overgedragen, bouwt de wetenschappelijke evidentie voor een luchtgedragen transmissie zich op. Uit voorzorg wordt het aanbevolen extra voorzichtig te zijn om de verspreiding van infectieuze partikels in de lucht tegen te gaan. Daarom raadt Zorg en Gezondheid aan om naast de algemene hygiënische maatregelen ook maatregelen op vlak van de kwaliteit van het binnenmilieu te nemen.

Ventileren en verluchten tijdens Corona-epidemie

Er worden enerzijds maatregelen voorgesteld op vlak van ventileren en verluchten en anderzijds advies over luchtzuivering en het gebruik van airco’s en ventilatoren. Zo worden maatregelen voorgesteld per ventilatietype. De belangrijkste maatregel is dat de recirculatie van de luchtbehandelingseenheid omgeschakeld dient te worden naar 100% verse lucht. Is dit niet mogelijk, dan zijn HEPA filters van minimaal H13 op de toevoer en afvoer noodzakelijk. Verder wordt aanbevolen om de ventilatiesystemen volcontinu een stand hoger te zetten. Bijkomende luchtzuivering en ontsmettingssystemen worden niet aanbevolen. Er is geen klinisch bewijs voor het voordeel van deze toestellen om het risico op overdracht van besmettelijke ziekten te verkleinen.

Het gebruik van ventilatoren en airco’s gebruiken geen verse buitenlucht, maar halen hun lucht rechtstreeks uit de binnenruimte en wordt dus afgeraden.

Gebruik van CO2-meters in scholen tijdens de corona-epidemie

Agentschap Zorg & Gezondheid geeft advies over het gebruik van CO2 meters in scholen tijdens corona. De CO2 concentratie in de lucht kan gebruikt worden als indicatie voor het risico op lucht gebonden virustransmissie in een klaslokaal. Zo kan de leerkracht op korte termijn efficiënt de klas natuurlijk ventileren door ramen, deuren en ventilatieroosters te openen. Bij een mechanische ventilatie kan de CO2-meter informatie geven over de werking van het systeem.